Behoud NDSM-CS pont

Behoud NDSM-CS pont

Bewoners en bezoekers van Noord, NDSM, Tuindorp OZ, Bongerd, Kadoelen, Twiske en Buiksloterhamvconstateren

Dat de gemeente Amsterdam van plan is de pontverbinding NDSM – CS tijdelijk niet meer in te zetten om andere lijnen te kunnen intensiveren.

  • Deze verbinding is voor veel inwoners van de westkant van Noord cruciaal om snel in het centrum van Amsterdam of op CS te komen.

en verzoeken

Om de pontverbinding NDSM-CS te behouden.