IJplein - ilovenoord

IJplein

IJplein

Kort na het vertrek van de laatste industrie in 1980 is hier het tiendaagse Festival of Fools gehouden. Daarna is alle industriële bebouwing gesloopt en de insteekhaven gedempt. Het stedenbouwkundig plan voor de nieuwbouw is door Rem Koolhaas (OMA) gemaakt.

Festival of Fools Amsterdam, 13 juni 1980

Dit plan voorzag in woonblokken die voor een groot deel dwars op de richting van het IJ staan. Hierdoor kregen ze allemaal uitzicht op het IJ. Ook aan de inrichting van woonomgeving besteedde Rem Koolhaas tot in detail aandacht, wat nog steeds te zien is aan de groene binnenterreinen. In de westelijke punt zijn de woongebouwen ontworpen door de architect H.M.A. van der Meer.

De gedempte insteekhaven van de scheepsreparatiewerf zou volgens het plan open gehouden worden, maar is nu gedeeltelijk bebouwd met noodgebouwen van een basisschool. Ook staat hier het kunstwerk De Muur van Alfred Eikelenboom uit 1987. De woongebouwen rond Het Dok zijn ontworpen door de architecten K. de Kat en D. Peek. De woon- en winkelgebouwen aan de Motorwal zijn ontworpen door Rem Koolhaas (OMA).